Factoria Jove de Can Masarella
  • Augmenta la teva ocupabilitat coneixent les claus per gestionar i ampliar la teva xarxa de contactes útils a l'hora de trobar noves oportunitats en el món professional, així com facilitar el treball col·laboratiu.

  • Amb l'actual crisi i nivell d'atur juvenil, cal conèixer totes les possibilitats que ens ofereixen les Tecnologies de la Informació i la Comunicació per tal de trobar feina. En aquest curs us posarem al dia de les darreres tendències: CV Webs, VídeoCV, Marca Personal, Egosurfing, Portals Específics, Xarxes Socials Laborals, etc.