Factoria Jove de Can Masarella

Curs accès als Cicles Formatius de Grau Superior
(Accès CFGS)

Preparació per a realitzar les proves d'accès als cicles formatius de grau