Factoria Jove de Can Masarella

READY FOR FIRST CERTIFICATE!
(Preparació pel First )

Curs preparatori per a la convocatoria d´exàmens oficials pel First Certificate.