Factoria Jove de Can Masarella

Preparació per la prova AcTIC (Nivell 2)
(AcTIC 2)

L’ACTIC és el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

Aquest curs pretén augmentar les probabilitats d'èxit de l'estudiantat de cara a afrontar la prova de nivell mig.